ČESTA PITANJA

Imate nedoumice? Mi smo tu za Vas. Ovde možete pronaći odgovore na Vaša pitanja.                   

 

 • OPŠTE INFORMACIJE
 • Šta je potrebno za korišćenje MINI Connected?
  dam Image dam Image

  MINI sa opcijom SA6NM (MINI Connected), i bilo opcijom SA6FP (Radio MINI Visual Boost) ili SA6UM (MINI Navigation System). Za SA6NT MINI Connected XL trebaće vam SA7L5 Wired. Treba vam i podržani smartfon kao i aplikacija MINI Connected ili MINI Connected XL Journey Mate, koju besplatno možete da učitate iz prodavnice App Store (obavezno je da imate nalog u App Store-u) i Google Play Store. Pored toga, treba da imate i odgovarajući ugovor za mobilni telefon. Neke MINI Connected aplikacije koriste usluge širokog opsega. To može da izazove troškove, koji ne spadaju u MINI Connected. Varijanta MINI Connected PlugIn dodatno zahteva opciju SA6NE (Blutut mobilnu pripremu sa USB Audio interfejsom) i nema podršku uređaja sa novim Apple Lightning konektorom (ajfon 5 i kasniji te ajpod tač pete generacije). Više informacija može se naći niže u odeljku "PlugIn".

 • U KOJIM SERIJAMA I MODELIMA MINI VOZILA MOŽE DA SE KORISTI MINI CONNECTED?

  MINI Connected je raspoloživ u svim sadašnjim modelima i serijama MINI vozila. MINI Connected je uveden u septembru 2010. Nije na raspolaganju u modelima MINI vozila napravljenim pre ove modernizacije modela.

 • MOGU LI SVOJ MINI MODERNIZOVATI TAKO DA KORISTI MINI CONNECTED?

  MINI Connected se može ugraditi u modele počevši od Q1/2011 ako je Radio MINI Visual Boost ili MINI Navigation sistem već deo vozila. MINI Connected XL se ne može naknadno ugrađivati. MINI Connected je raspoloživ na većini tržišta MINI vozila. Molimo da stupite u vezu sa svojim prodavcem i raspitate se za raspoloživost MINI Connected i to kako je MINI Connected podržan u vašoj zemlji.

 • KOJE SMARTFONE PODRŽAVA MINI CONNECTED?

  Trenutno, MINI Connected se može koristiti sa Apple ajfonom i određenim Android uređajima. Za pregled podržanih uređaja, molimo pogledajte www.mini.com/connectivity.

 • KOGA DA POZOVEM AKO BUDEM IMAO PROBLEMA SA USB PORTOM NA MOM SMARTFONU?

  Možete dobiti informacije o svom smartfonu i njegovim portovima u njegovom uputstvu za rad ili od proizvođača vašeg smartfona.

 • Upotreba
 • ZBOG ČEGA SE OD MENE TRAŽI DA PRISTANEM NA UPOTREBU INFORMACIJA O MOJOJ LOKACIJI?

  Neke funkcije MINI Connected ili MINI Connected XL Journey Mate koriste informacije o lokaciji sa smartfona. Preporučuje se da se saglasite sa upotrebom informacija o lokaciji kako bi se garantovalo da ćete imati čitav opseg funkcija na raspolaganju.

 • ZAŠTO MORAM DA REGISTRUJEM NALOG DA BIH KORISTIO MINI CONNECTED?

  Anonimni nalog je neophodan za neke funkcionalnosti, poput liste najboljih rezultata u aplikaciji MINIMALISM.

 • KAKO DA RESETUJEM SVOJU LOZINKU ZA MINI CONNECTED?

  Da biste tražili resetovanje lozinke, izaberite na ekranu 'Forgot your password?' u aplikaciji MINI Connected ili MINI Connected XL Journey Mate. Ako ste već prijavljeni , moraćete da se odjavite na [Info][Settings][Account settings][Log out] kako biste promenili lozinku. Napominjemo da neke lične postavke mogu da se izgube pošto se odjavite.

 • GDE MOGU DA NAĐEM AŽURIRANJE ZA MOJU APLIKACIJU MINI CONNECTED?

  Ažuriranja za aplikacije MINI Connected ili MINI Connected XL mogu se dobiti normalnim postupkom ažuriranja u vašoj prodavnici App Store ili Google Play Store.

 • KAKO DA AŽURIRAM SOFTVER U SVOM VOZILU?

  Više informacija o ovoj temi dostupno je u poglavlju AŽURIRANJE SOFTVERA.

 • KADA KORISTIM ONLAJN APLIKACIJE, POGOTOVO INTERNET RADIO, ZAŠTO SE DOLAZNI POZIVI PROSLEĐUJU DIREKTNO NA GOVORNU POŠTU?

  To je restrikcija iz same mreže. Neki operateri prosleđuju dolazne pozive pravo na govornu poštu za vreme komunikacije podataka preko EDGE i GPRS. Upotreba veze UMTS / HSDPA ne dovodi do prosleđivanja dolaznih poziva.

 • NE MOGU DA PRONAĐEM ULAZ U MENI ZA MINI CONNECTED.

  Ako je u glavnom meniju prisutan unos 'MINI Services' / 'MINI Assist' , nemate opciju SA6NM. Molimo da proverite kod svog prodavca da li vaše vozilo može da se ažurira tako da raspolaže i tom opcijom.

 • NE MOGU U SVOM MINIJU DA PRONAĐEM NIJEDNU MINI CONNECTED FUNKCIJU.

  MINI Connected funkcije mogu se naći pod stavkom 'MINI Connected' u meniju. Pre nego što budete mogli da prikažete funkcije, vaš smartfon mora biti povezan sa vašim MINI vozilom, a aplikacija MINI Connected mora da bude pokrenuta. Pored toga, druge funkcije za zabavu mogu se naći u menijima 'CD/Multimedia' i 'Radio'. Slično tome, ti meniji se prikazuju samo kada je smartfon povezan sa vozilom i kada je aplikacija pokrenuta.

 • ČAK I KADA POVEŽEM SVOJ SMARTFON I POKRENEM APLIKACIJU MINI CONNECTED, NE MOGU DA PRONAĐEM NIJEDNU FUNKCIJU MINI CONNECTED.

  U slučaju neočekivane reakcije, preporučujemo da isključite smartfon i ponovo ga priključite, kao i da ponovo pokrenete aplikaciju MINI Connected. Ako neočekivana reakcija nastavi da se javlja, isključite smartfon i uključite ga. Ako se i posle tih preduzetih koraka problem nastavi, treba da resetujete svoj smartfon. Ako se funkcije MINI Connected ne prikažu ni posle toga, preporučujemo da primenite samodijagnostiku iz aplikacije, kao što je opisano u Priručniku za vlasnike.

 • NE RADI NIJEDNA ONLAJN APLIKACIJA MINI CONNECTED ILI MINI CONNECTED XL.

  1. Molimo da proverite je li onemogućena na vašem smartfonu opcija režima za avion. 2. U inostranstvu: Roming za podatke obično je onemogućen. Molimo da imate na umu to da će omogućavanje rominga za podatke možda dovesti do znatnih dodatnih troškova.

 • S VREMENA NA VREME, ONLAJN APLIKACIJE MINI CONNECTED SU OGRANIČENE TOKOM PUTOVANJA, ILI UOPŠTE NISU NA RASPOLAGANJU.

  Usled operativnog principa, kvalitet usluge onlajn aplikacija MINI Connected znatno je pod uticajem pokrivanja mobilnim telefonskim mrežama i trenutnog kvaliteta prijema. U mnogim slučajevima, slab prijem se može prepoznati po slabom signalu (koji se obično vidi po crticama na ekranu). Čak i kada se na smartfonu vidi dobar prijem signala, to ne znači nužno da je i kvalitet usluge dobar. Kvalitet usluge zavisi od drugih parametara, često specifičnih za mrežu.

 • ŠTA MOGU DA URADIM AKO AUDIO U MINI CONNECTED NE RADI?

  MINI Connected može da pušta audio samo preko kablovske veze ili priključenog adaptera. Ne preko Bluetooth audio veze (A2DP). Molimo da onemogućite Bluetooth audio kada koristite MINI Connected. Bluetooth audio može da se onesposobi ručno u postavkama telefona u vašem vozilu.

 • Onlajn pretraga
 • ŠTA JE POTREBNO DA BI SE AKTIVIRALA ONLAJN PRETRAGA?

  Da bi se aktivirala ova usluga, lokacijske usluge smartfona moraju da budu aktivirane i vi morate da dozvolite upotrebu određivanja lokacije za MINI Connected. Lokacijske usluge na ajfonu mogu se aktivirati u [Settings][Location Services]. Vaša lokacija mora biti u jednoj od odabranih zemalja gde je Onlajn pretraga na raspolaganju. Provera zemalja obavlja se jednom.Možete ponovo proveriti zemlju na smartfonu u [Settings][Connected][Country of activation].

 • U KOJIM ZEMLJAMA JE NA RASPOLAGANJU ONLAJN PRETRAGA?

  Onlajn pretraga je raspoloživa u sledećim zemljama: Austriji, Belgiji, Kanadi, Danskoj, Francuskoj, Nemačkoj, Italiji, Holandiji, Rusiji, Španiji, Švedskoj, Velikoj Britaniji i SAD.

 • KADA OBAVLJAM PRETRAGE, DOBIJENI REZULTATI SU DALEKO OD MOJE LOKACIJE.

  Da biste dobili najbliže rezultate za vašu trenutnu lokaciju, proverite jesu li vam omogućene lokalne usluge globalno na smartfonu, i isto tako u aplikaciji MINI Connected. Obe postavke možete naći u [Settings][Location Services] na smartfonu.