TELESERVISI.*

dam Image
dam Image
AUTOMATSKO ODREĐIVANJE SERVISIRANJA.

Nikada nećete zakasniti sa servisiranjem svog MINI vozila. Čim njegovi senzori otkriju potrebu za servisiranjem, automatski će stupiti u kontakt sa vašim MINI serviserom. Šalje relevantne podatke o statusu vaših kola – obezbeđuje da ona budu potpuno spremna kada odete u servis, sa naručenim rezervnim delovima. Može takođe da prenese podatke u slučaju kvara, tako da se svaki kvar može proceniti daljinski. A akumulator vašeg MINI-ja ima sopstvenu zaštitu sa "Battery Guard" sistemom, koji stalno motri na njegov status i stupa u kontakt sa serviserom ako njegovi nivoi budu ispod dozvoljenih vrednosti.

dam Image
U kontaktu sa Vašim serviserom.

Uvek je dobro preduprediti probleme. Ako vam se čini da je vreme za proveru, zatražite servis od svog lokalnog servisera direktno iz svog MINI-ja. Ništa lakše od toga.