dam Image

Strasna ljubav prema vašem MINI-ju.

Vaš MINI je jedinstven na drumu, a niko ne zna da se bolje stara o njemu od MINI sertifikovanog tehničara. Za razliku od drugih mehaničara, MINI sertifikovani tehničari moraju da prođu kroz rigoroznu, specijalizovanu obuku kako bi pecizno servisirali svaku komponentu vašeg MINI-ja, od prtljažnika do haube. A pošto MINI Tehničari koriste samo dijagnostički alat koji je MINI odobrio i originalne MINI delove i aksesoare, možete računati na to da će vam vozilo biti valjano servisirano prvi put i svaki put. Zašto biste pristali na bilo šta manje od toga?

dam Image

MINI PROVERA I ODRŽAVANJE.

VAŠ POUZDANI SAPUTNIK. Sa redovnom proverom naših tehničara budite sigurni da ste vi i vaš MINI uvek bezbedni na putu. Vaš MINI vam govori, na primer, kada je vreme za promenu ulja i pregled. A ko bolje poznaje vaš MINI spolja i iznutra od naših MINI servisnih specijalista? Naši specijalni pregledi vozila dovešće do toga da se dobro osećate, zato što uvek imate pouzdanog partnera - vaš MINI.

dam Image

MINI MEHANIČKE I ELEKTRIČNE POPRAVKE.

GLATKA INTERAKCIJA. Visoko-tehnološka ekspertiza i kvalifikovane veštine potrebne su kad se radi o mehaničkim ili električnim popravkama. Mi obezbeđujemo da sve električne komponente vašeg MINI-ja budu u savršenoj interakciji i garantujemo nesmetan protok podataka i informacija. Nesmetana interakcija svih mehaničkih delova održava vaš MINI u vožnji primenom originalnih MINI delova, što dovodi do savršenstva i perfektno funkcioniše sa sistemima vašeg vozila. Zašto biste se zadovoljili bilo čim manjim od toga?

dam Image

MINI ODOBRENI/OVLAŠĆENI SERVISI.

NE SAMO POPRAVLJEN - VEĆ I RESTAURIRAN. Kad je reč o oštećenju izazvanom nesrećom, ona se često ne vide na prvi pogled. Čak i mali sudar može da podrije strukturalni integritet vašeg MINI-ja, mehaničke sisteme, elektroniku, i performanse. Naši MINI odobreni/ovlašćeni servisi postaraće se za to da vaš MINI bude vraćen u vaše ruke u tip-top stanju. Oni imaju specijalizovanu tehnologiju, alate i tehničare kako bi obezbedili da razni sistemi vašeg MINI-ja budu restaurirani do njihovih prvobitnih fabričkih bezbednosnih specifikacija. Specijalizovani tehničari i inovativni sistemi farbanja garantuju preciznu restauraciju originalne boje vašeg MINI-ja. Osim toga, samo MINI odobreni/ovlašćeni servis može da izda zvanični Certifikat o popravci koji garantuje da je vaš MINI restauriran u rukama specijalno obučenih tehničara, uz upotrebu isključivo originalnih MINI delova. Zato, kada se radi o restauraciji posle sudara, zašto ići na bilo koje drugo mesto?

dam Image

MINI KOZMETIČKA POPRAVKA I NEGA.

NEKA VAŠ MINI PONOVO BUDE BESPREKORAN. Ako vaš MINI pretrpi manja oštećenja, ulubljenja ili ogrebotine – ne brinite. Širok raspon stručnih usluga popravke često je u ponudi kako bi otklonio čak i najmanja kozmetička oštećenja na vašem MINI-ju. Upotrebom inovativnih tehnika za popravku posledica udarca, ogrebotina, stakla i točkova od legure, kao i metodima mašinskog poliranja, vratićemo vaš MINI u njegovo najbolje stanje.