MINI EURO 6 - SPREMAN ZA EURO 6D-TEMP.

Šta propisi o emisijama Euro 6 znače za MINI vozila – i koje su koristi za vozače MINI vozila kao i za ekologiju.
MINI česta pitanja - rde2 - ekologija

ŠTA JE RDE2?

RDE2 je druga faza strogog testiranja pri stvarnoj vožnji i mera monitoringa.
Ove testove je uvela EU kako bi dopunili Svetski usklađenu proceduru testiranja lakih vozila (WLTP) 2017 godine - sa ciljem da vozila postanu manje štetna po ekologiju putem ograničavanja , posebno, njihovih emisija azotnog oksida (NOx).

RDE test koristi specifičnu opremu ugrađenu u vozilo kako bi proverila emisije zagađivača  - ne samo u laboratoriji, već i napolju na stvarnim putevima pod različitim uslovima, uključujući:

 • različite visine i temperature
 • vožnju uzbrdo i nizbrdo
 • gradske/ruralne puteve i autoputeve pri različitim brzinama

 

KAKVA JE RAZLIKA IZMEĐU EURO 6, EURO 6D I EURO 6D-TEMP?

Euro 6 propise je uvela EU 2015. godine kako bi ograničila emisije izduvnih gasova postavljajući ograničenja na količine zagađujućih gasova koje drumska vozila smeju da emituju po kilometru. Oni su imali veliki uticaj, ali testovi su ispitani, pa su ažurirani tako da ponude još jasniju sliku o nivoima emisijama u stvarnom svetu i na stvarnim drumovima.
Po Euro 6, zahtevi za benzinska i dizel vozila razlikuju se pošto ona proizvode različite nivoe zagađivača.

Od septembra 2019, svaki tip novog automobila koji je novoregistrovan mora da ispuni takozvani EU6d-TEMP standard. To znači da svaki automobil mora da prođe kroz drumski test kako bi mu se pratili nivoi emisija. Granice su više od onih u laboratorijskim testovima, i pokrivaju prevashodno ugljenmonoksid (CO), azotni oksid (NOx), i materiju čestica (PM).

Dizel vozila Benzinska vozila

 • CO: 0,50g/km
 • NOx: 0,08g/km
 • PM: 0,005g/km

 • CO: 1,0g/km
 • NOx: 0,06g/km
 • PM: 0,005g/km (samo sa direktnim ubrizgavanjem)

MINI Grafik - Emisije

EU standard za izduvne emisije definiše validne granice za izduvne emisije kao što su azotni oksidi i materija čestica u okviru EU. Granice variraju prema motoru i tipu vozila.

Po RDE testiranju, granične vrednosti NOx sada su podešene:

 • od oko 128 mg/km na 80 mg/km za dizel vozil
 • od oko 96 mg/km na 60 mg/km za vozila na benzinski pogon

Vozila koja su bila odobrena po prethodnim standardima (Euro 6d-TEMP) moraće da se ponovo testiraju i, ako je neophodno, prikladno nadograde kako bi se prodavala od januara 2021. Od januara 2021, svi novi automobili moraju da prođu Euro 6d  test emisija u stvarnom svetu, sa nižim granicama, što je praktično jednako nivoima laboratorijskih testova. U julu 2020, MINI je optimalizovao sve modele MINI Countryman kako bi se uklapali u Euro 6d-TEMP. Sa svim ostalim MINI modelima biće isto tako.

ŠTA EURO 6D I EURO 6D-TEMP ZNAČE ZA VAS KAO VOZAĆA MINIJA?

MINI (BMW Group) je prošao kroz fundamentalni proces transformacije u kojoj održivost i moderna mobilnost  imaju posebno vitalnu i značajnu ulogu.


Od juna2019, svi novoproizvedeni BMW i MINI modeli ispunjavaju Euro 6d-TEMP kriterijume.


Konkretnije, sve varijante MINI benzinskih motora u MINI heču sa 3 vrata, MINI heču sa 5 vrata i MINI kabrioletu, kao i modelima MINI Clubman i MINI Countryman, opremljene su filterom za čestice i ispunjavaju zahteve Euro 6d-TEMP standarda za emisije.

To je potvrda da MINI dosledno nastavlja da optimalizuje nivo emisija u svojim aktuelnim modelima. Varijante dizel motora u modelima MINI Clubman i MINI Countryman ispunjavaju Euro 6d-TEMP standard od marta 2018.


Jednostavno rečeno, čitava naša ponuda već je bolja za životnu okolinu – i vaš džep – jer u nekim gradovima/regijama, vozači automobila koji ne ispunjavaju standarde emisija EU6 moraće da plaćaju dodatne namete kako bi vozili kroz zone sa niskim emisijama.


RDE nivo 2 biće potreban, od januara 2021, a BMW/MINI već rade na tranziciji kako bi ispunili novu proceduru testiranja svih budućih modela. Pripremamo svoje proizvode korak po korak sa novom verzijom motora ili tehničkim revizijama. To će nam omogućiti da ispunimo usklađenost sa WLTP za čitav opseg ponuđenih vozila.
 

Ako imate ikakvih pitanja o bilo čemu u vezi sa Euro 6d, poput procedura testiranja, lokalnih troškova, ili nivoa oporezivanja, molimo da bez oklevanja stupite sa nama u kontakt na adresi info@bmw-voli.me – ili sa vašim lokalnim  MINI prodavcem.

MINI česta pitanja rde2 - žena