dam Image
PROMENA OBAVEZNIH METODA TESTIRANJA POTROŠNJE, EMISIJA I ZAGAĐIVAČA.

VIŠE SVAKODNEVNE RELEVANTNOSTI. MANJE DVOSMISLENOSTI.

Godine 1992, uveden je Novi evropski ciklus vožnje (skraćeno NEDC). Otad, ovaj postupak se koristio za utvrđivanje potrošnje goriva i vrednosti emisija vozila. Međutim, uslovi ovih laboratorijskih testiranja uvek su sadržali nepovoljnosti za utvrđivanje realistične potrošnje i vrednosti emisija.

Stoga će do jeseni 2018. novi ciklus vožnje po imenu WLTP (Svetski usklađena procedura testiranja lakih vozila) zameniti NEDC korak po korak.

Ovaj laboratorijski test će takođe biti zamenjen testom emisija koji meri zagađivače direktno na putu: RDE (Realne emisije u vožnji).

OD NEDC-a DO WLTP-a.

REALISTIČNIJE VREDNOSTI POTROŠNJE I EMISJA ZAHVALJUJUĆI REALISTIČNIJIM USLOVIMA TESTIRANJA. 

WLTP je nova pravno obavezujuća procedura testiranja za sve proizvođače automobila kako bi se utvrdile vrednosti enisije izduvnih gasova i potrošnje goriva. Približavanjem uslova testiranja onima iz stvarnog sveta, WLTP će dovesti do praktičnije relevantnih vrednosti. Jedna od promena je znatno duže trajanje testiranja (30 umesto 20 minuta) kao i redefinisane, znatno veće brzine testiranja.

Da bi se došlo do preciznijeg utvrđivanja emisija CO2, novi postupak testiranja neće obuhvatati samo standardne opcije opreme – kao što je prethodno bio slučaj – već i opcije specijalne opreme vozila. To će dovesti unutar komunikacije do dve vrednosti za svaki tip vozila: do najniže i najvišpe moguće standardne vrednosti potrošnje u skladu sa opcijama opreme.

U slučaju specifične konfiguracije vozila,međutim, individualna standardna vrednost može se indikovati direktno.

Zahvaljujući WLTP-u, bićete u mogućnosti da ubuduće bolje procenite potrošnju i emisije CO2 vozila. Pošto će se ove vrednosti meriti realističnije nego ranije, mogu se očekivati više vrednosti potrošnje i emisija CO2 za vozila sa motorima s unutrašnjim sdagorevanjem. U slučaju električnih vozila, električni domet će se smanjiti.

MINI već radi na tranziciji prema novom postupku testiranja i priprema svoj proizvodni program korak po korak sa novim vozilima, novim verzijama motora ili tehničkim revizijama. Ovo će omogućiti potpunu WLTP usklađenost za čitavu flotu BMW Grupe. Od septembra 2018. godine, svi proizvođači automobila u EU kao i u Švajcarskoj i Turskoj imaće zakonsku obavezu da proizvode samo vozila koja su testirana u skladu sa WLTP postupkom. Tranzicija na pojedinim tržištima zavisiće od odgovarajućeg zakonodavstva. Međutim, do decembra 2020. godine, sve zemlje koje usvoje EU zakonodavstvo za odobrenje vozila moraju imati indikaciju WLTP vrednosti za sva vozila.

“Novi test će obezbediti da laboratorijska merenja bolje odražavaju performanse vozila na putu.”*
     

– Evropsko udruženje proizvođača automobila

 

WLTP U POREĐENJU SA NEDC.

Evo specifičnih razlika između starog i novog postupka testiranja.

Uslovi testiranja
NEDC
WLTP
Trajanje testiranja
20 min.
30 min.
Udaljenost testiranja
11 km
23.5 km
Vreme provedeno u stajanju
25%
13%
Faze testiranja
Gradska/vangradska, (kombinovano)
Mala, srednja, velika, ekstra velika, (Kombinovano); (plus “Grad” za električna vozila i vozila sa plug-in hibridnim pogonskim sklopom)
Brzina
Proesčno: 34 km/h Maskimum: 120 km/h Prosečno: 46.6 km/h Maksimum: 131 km/h
Temperatura
20–30° C Hladan start motora 14° C (testirano na 23° Korigovano za 14° C) Hladan start motora
Opcije specijalne opreme
Nije uzeto u obzir
Sve opcije opreme uzimaju se u obzir u smilsu njihovog uticaja na aerodinamičnost, težinu i otpor pri kretanju

STVARNE EMISIJE U VOŽNJI.

OGRANIČENJE VREDNOSTI ZAGAĐIVAČA NA PUTU.

Pored WLTP, RDE (Realne emisije u vožnji) takođe će biti obavezne za sve proizvođače vozila od septembra 2018. U ovim RDE testovima, emisije zagađivača poput čestica i azotnih oksida (NOx) mere se direktno na putu. Ovaj metod utvrđuje prosečne vrednosti emisija koje se mogu očekivati u svakodnevnoj vožnji.

 

Da bi se dodatno smanjile vrednosti ovih zagađivača, MINI primenjuje različite tehnologije za smanjenje emisija izduvnih gasova u svojim modelima: mere obuhvataju BluePerformance sa SCR (Selektivnom katalitičkom redukcijom) i filtere za čestice u dizel vozilima kao i filtere za čestice u benzinskim vozilima. Na ovaj način, MINI može da ispuni niske granične vrednosti za EU6c standard emisija izduvnih gasova, što je obavezno za sva nova vozila od jeseni 2018. Standard za emisije izduvnih gasova EU6c propisuje niže granice za vozila sa benzinskim motorom u poređenju sa EU6b. Ista ograničenja važe za vozila sa dizel motorom u okviru ciklusa kako za EU6b tako i za EU6c.

STANDARD EMISIJA IZDUVNIH GASOVA.

dam Image

MANJE VREDNOSTI. VEĆI IZAZOV.

Standard EU za emisije izduvnih gasova definiše validne granice za emisije izduvnih gasova kao što su azotni oksidi i materija čestica unutar EU. ograničenja variraju u skladu sa motorom i tipom vozila. Zarad klimatske zaštite i kvaliteta vazduha, ograničenja postaju sve strožija. To suočava proizvođače automobila sa novim izazovima.

PITANJA VAŠA. ODGOVORI NAŠI.

ŠTA JE WLTP?

Skraćenicaa WLTP znači “Svetrski usklađeni postupak testiranja lakih vozila”.

Ovo obuhvata noviu postupak testiranja radi realističnijeg utvrđivanja vrednosti potrošnje goriva i emisija CO2 koje će biti pravno obavezujuće za sva vozila od septembra 2018. WLTP će korak po korak zameniti ranije primenjiv NEDC postupak. 

> Više informacija možete naći ovde

ŠTA JE WLTP CIKLUS VOŽNJE?

Potrošnja i emisije vozila zavise od stila vožnje. Zbog toga su podaci za WLTP prikupljeni širom sveta. Ovi podaci su korišćeni za definisanje 4 representativne faze sa različitim prosečnim brzinama: malom, srednjom, velikom i ekstra velikom. U svakoj od tih faza, ubrzava se, koči i zaustavlja različitim intenzitetom kako bi se rekonstruisale situacije koje su relevantne za stil svakodnevne vožnje. Kombinovanje ovih faza potom za rezultat ima ciklus vožnje.

KAKO MINI GLEDA NA NOVI WLTP POSTUPAK?

MINI već radi na tranziciji prema novom postupku testiranja i priprema svoje proizvode korak po korak sa novim vozilima, novim verzijama motora ili tehničkim revizijama. Ovo će omogućiti potpunu usklađenost sa WLTP-om za čitavu flotu BMW Grupe.

ŠTA WLTP ZNAČI ZA MENE?

Zahvaljujući WLTP-u, imaćete još bolje sredstvo za procenu visine prosečne potrošnje goriva i emisija CO2. Istovremeno, međutim, realističnije vrednosti značiće i više vrednosti potrošnje i CO2 za vozila sa motorom s unutrašnjim sagorevanjem i manji električni domet za električna vozila (uključujući plug-in hibride). 

> Više informacija možete naći ovde

ŠTA JE RDE?

Skraćenica RDE znači “Realne emisije u vožnji”. Ovo je novi postupak utvrđivanja zagađivača kao što su azotni oksidi i broj čestica. Ključni element je to što se merenje obavlja na putu u realističnim uslovima vožnje a ne u laboratoriji. Uređaj poznat kao Prenosivi sistem za merenje emisija (skraćeno PEMS) pričvršćen je za izduvnu cev probnog vozila u tu svrhu. 

> Više informacija možete naći ovde

ŠTA JE EU6?

Euro 6 je naziv aktuelnog standarda za zagađivače u izduvnim emisijama. On definiše niže maksimalne vrednosti za broj čestica i emisije azotnih oksida nego EU5. Od proleća 2018, standard za emisije EU6c postaće obavezan, a u poređenju sa EU6b on navodi još niže granice za sadržinu i broj čestica za vozila sa benzinskim motorom. Isti prag graničnih vrednosti važi i za vozila sa dizel motorom u okviru ciklusa kako za EU6b tako i za EU6c.

ŠTA ZNAČI SELEKTIVNA KATALITIČKA REDUKCIJA (SCR)?

Da bi se dodatno smanjile vrednosti izduvnih emisija, u motore se ubacuje tečni amonijak po imenu AdBlue. On reaguje sa azotnim oksidima i redukuje ih. Preostaju voda, azot i CO2.

ŠTA JE BLUEPERFORMANCE?

MINI koristi BluePerformance tehnologiju za još veće redukovanje emisija azotnih oksida njegovih vozila. Ova tehnologija dopušta da emisione performanse dizel motora budu dodatno optimalizovane. Pored filtera za dizel čestice i katalitičkog konvertora NOx spremišta, u nekim modelima SCR katalitiučki konvertor (SCR = Selektivna katalitička redukcija) sa AdBlue ubrizgavanjem garantuje značajno smanjenje azotnih oksida u izduvnim gasovima.

ŠTA JE FILTER ZA ČESTICE?

Filter za čestice je mera za redukovanje materije čestica prisutna u dizel motorima, a odnedavno i u benzinskim motorima.